Arnex Thu May 03 02:18:36 UTC 2018
Daghang salamat, Cebu! Sana ay mapagyaman at mapangalagaang maayos ang ganda mo. 😊
9 Likes 4 Comments
Rulthan Patoc Sumicad Sat May 05 05:02:42 UTC 2018
Nice one.
Sylvester Tan Cortes Thu May 03 08:20:15 UTC 2018
Wow
Arnex Thu May 03 06:43:01 UTC 2018
@SheLeftTown Yes. :)
SheLeftTown Thu May 03 04:00:26 UTC 2018
Kawasan falls?