Mea Phasra Maya Fri Jun 01 11:34:45 UTC 2018
3 Likes 7 Comments
Mea Phasra Maya Thu Jun 07 05:10:42 UTC 2018
@DeenIbnuAbdullah iya ibnu.. nikahan teman :)
Deen Ibnu Abdullah Thu Jun 07 04:44:22 UTC 2018
@MeaPhasraMaya acara nikah ya
Mea Phasra Maya Thu Jun 07 04:40:40 UTC 2018
@DeenIbnuAbdullah bukan.. ibnu. Tuh teman kerja :)
Rahul Choudhary Thu Jun 07 04:23:30 UTC 2018
@MeaPhasraMaya sama sama kawan
Mea Phasra Maya Thu Jun 07 04:23:00 UTC 2018
Thx rahul
Deen Ibnu Abdullah Thu Jun 07 04:20:42 UTC 2018
Itu ibu ya?
Rahul Choudhary Thu Jun 07 03:20:53 UTC 2018
@MeaPhasraMaya nice kawan