Indra Acharya Sun Jan 14 16:52:04 UTC 2018
एक सेयरमा नेपाल चिनाउनुहोस् विश्वलाई : हामीसँग यी विश्वकै सम्पदा छन् [पूर्णविवरण सहित]

http://www.janabolinews.com/post/118176
काठमाडौ । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बहुसंख्यक विश्व सम्पदा क्षेत्रहरु रहेका छन् । जसलाई विश्वकै मानिसले आफ्नो सम्पत्ति ग्रहण गर्दछन् । युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा नेपालका विभिन्न सम्पदा (सांस्कृत…
0 Likes 0 Comments